Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Södertälje 12

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 12 673 21,1% 32,7% 21,1% 25,1% 9,2% 47,8% 52,2% 0,7% 1,9%
Summa 673 21,1% 32,7% 21,1% 25,1% 9,2% 47,8% 52,2% 0,7% 1,9%

http://www.val.se