Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Södertälje 13

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 13 1563 16,6% 20,1% 20,3% 42,9% 5,6% 44,6% 55,4% 0,8% 1,8%
Summa 1563 16,6% 20,1% 20,3% 42,9% 5,6% 44,6% 55,4% 0,8% 1,8%

http://www.val.se