Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Södertälje 52

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 52 1716 18,9% 33,9% 23,4% 23,8% 6,9% 51,6% 48,4% 0,5% 7,6%
Summa 1716 18,9% 33,9% 23,4% 23,8% 6,9% 51,6% 48,4% 0,5% 7,6%

http://www.val.se