Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Södertälje 20

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 20 1238 20,9% 29,6% 21,2% 28,3% 6,8% 48,1% 51,9% 1,1% 1,5%
Summa 1238 20,9% 29,6% 21,2% 28,3% 6,8% 48,1% 51,9% 1,1% 1,5%

http://www.val.se