Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Södertälje 21

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 21 1616 25,1% 27,0% 25,9% 22,0% 9,0% 51,4% 48,6% 1,2% 2,7%
Summa 1616 25,1% 27,0% 25,9% 22,0% 9,0% 51,4% 48,6% 1,2% 2,7%

http://www.val.se