Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Södertälje 27

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 27 1294 18,9% 35,9% 25,5% 19,6% 9,4% 50,1% 49,9% 0,9% 3,6%
Summa 1294 18,9% 35,9% 25,5% 19,6% 9,4% 50,1% 49,9% 0,9% 3,6%

http://www.val.se