Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Södertälje 28

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 28 1377 21,9% 39,6% 26,8% 11,8% 10,9% 51,9% 48,1% 0,7% 1,5%
Summa 1377 21,9% 39,6% 26,8% 11,8% 10,9% 51,9% 48,1% 0,7% 1,5%

http://www.val.se