Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Södertälje 33

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 33 1212 21,3% 43,8% 21,8% 13,1% 9,7% 52,3% 47,7% 1,1% 2,3%
Summa 1212 21,3% 43,8% 21,8% 13,1% 9,7% 52,3% 47,7% 1,1% 2,3%

http://www.val.se