Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Södertälje 35

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 35 1138 15,4% 33,8% 25,0% 25,8% 7,3% 51,9% 48,1% 1,4% 2,5%
Summa 1138 15,4% 33,8% 25,0% 25,8% 7,3% 51,9% 48,1% 1,4% 2,5%

http://www.val.se