Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Södertälje 40

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 40 1428 15,2% 38,0% 27,5% 19,4% 7,6% 51,9% 48,1% 1,8% 1,6%
Summa 1428 15,2% 38,0% 27,5% 19,4% 7,6% 51,9% 48,1% 1,8% 1,6%

http://www.val.se