Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Södertälje 41

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 41 1608 15,5% 35,0% 19,8% 29,7% 9,4% 47,3% 52,7% 1,0% 1,4%
Summa 1608 15,5% 35,0% 19,8% 29,7% 9,4% 47,3% 52,7% 1,0% 1,4%

http://www.val.se