Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Södertälje 48

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 48 950 12,7% 31,8% 32,8% 22,6% 7,2% 52,4% 47,6% 2,1% 2,7%
Summa 950 12,7% 31,8% 32,8% 22,6% 7,2% 52,4% 47,6% 2,1% 2,7%

http://www.val.se