Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Södertälje 53

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 53 1212 21,0% 34,6% 24,9% 19,5% 8,2% 51,2% 48,8% 0,4% 2,6%
Summa 1212 21,0% 34,6% 24,9% 19,5% 8,2% 51,2% 48,8% 0,4% 2,6%

http://www.val.se