Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Södertälje 55

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 55 898 18,4% 32,6% 26,2% 22,8% 9,5% 47,2% 52,8% 1,1% 3,6%
Summa 898 18,4% 32,6% 26,2% 22,8% 9,5% 47,2% 52,8% 1,1% 3,6%

http://www.val.se