Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Henriksdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Henriksdal 1249 20,7% 34,6% 21,0% 23,8% 7,3% 49,4% 50,6% 1,9% 3,8%
Summa 1249 20,7% 34,6% 21,0% 23,8% 7,3% 49,4% 50,6% 1,9% 3,8%

http://www.val.se