Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Alphyddan, Finntorp V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Alphyddan, Finntorp V 1619 20,1% 32,4% 19,3% 28,2% 5,1% 48,2% 51,8% 1,4% 2,7%
Summa 1619 20,1% 32,4% 19,3% 28,2% 5,1% 48,2% 51,8% 1,4% 2,7%

http://www.val.se