Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Finnboda, Kvarnholmen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Finnboda, Kvarnholmen 1635 18,9% 43,7% 22,4% 15,0% 3,4% 49,6% 50,4% 1,9% 1,5%
Summa 1635 18,9% 43,7% 22,4% 15,0% 3,4% 49,6% 50,4% 1,9% 1,5%

http://www.val.se