Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Finntorp Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Finntorp Ö 1716 20,7% 32,6% 17,7% 29,0% 4,8% 45,6% 54,4% 1,6% 2,7%
Summa 1716 20,7% 32,6% 17,7% 29,0% 4,8% 45,6% 54,4% 1,6% 2,7%

http://www.val.se