Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nysätra, Hästhagen, Ekudden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nysätra, Hästhagen, Ekudden 1604 18,3% 37,4% 23,9% 20,4% 8,0% 47,8% 52,2% 1,4% 2,6%
Summa 1604 18,3% 37,4% 23,9% 20,4% 8,0% 47,8% 52,2% 1,4% 2,6%

http://www.val.se