Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Järla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Järla 1374 15,6% 47,8% 19,7% 16,9% 4,3% 45,6% 54,4% 0,9% 1,4%
Summa 1374 15,6% 47,8% 19,7% 16,9% 4,3% 45,6% 54,4% 0,9% 1,4%

http://www.val.se