Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nacka Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nacka Centrum 1498 21,0% 32,1% 23,3% 23,6% 8,3% 46,0% 54,0% 1,3% 2,7%
Summa 1498 21,0% 32,1% 23,3% 23,6% 8,3% 46,0% 54,0% 1,3% 2,7%

http://www.val.se