Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nacka Strand, Jarlaberg S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nacka Strand, Jarlaberg S 1552 18,8% 40,3% 24,2% 16,7% 9,2% 47,6% 52,4% 1,2% 3,5%
Summa 1552 18,8% 40,3% 24,2% 16,7% 9,2% 47,6% 52,4% 1,2% 3,5%

http://www.val.se