Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skogalund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skogalund 1618 21,6% 37,0% 21,6% 19,8% 8,5% 48,0% 52,0% 1,0% 2,7%
Summa 1618 21,6% 37,0% 21,6% 19,8% 8,5% 48,0% 52,0% 1,0% 2,7%

http://www.val.se