Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ekängen, Saltängen V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ekängen, Saltängen V 1431 21,9% 34,9% 24,7% 18,4% 10,3% 49,5% 50,5% 0,5% 3,8%
Summa 1431 21,9% 34,9% 24,7% 18,4% 10,3% 49,5% 50,5% 0,5% 3,8%

http://www.val.se