Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Saltsjö-Duvnäs, Saltängen Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Saltsjö-Duvnäs, Saltängen Ö 1507 17,7% 37,3% 23,3% 21,8% 8,8% 47,8% 52,2% 1,5% 3,0%
Summa 1507 17,7% 37,3% 23,3% 21,8% 8,8% 47,8% 52,2% 1,5% 3,0%

http://www.val.se