Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Stensö N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stensö N 1321 20,5% 25,6% 17,1% 36,8% 6,4% 44,2% 55,8% 1,1% 3,3%
Summa 1321 20,5% 25,6% 17,1% 36,8% 6,4% 44,2% 55,8% 1,1% 3,3%

http://www.val.se