Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Fisksätra V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fisksätra V 1718 21,5% 35,2% 22,4% 20,8% 7,7% 48,3% 51,7% 1,0% 4,5%
Summa 1718 21,5% 35,2% 22,4% 20,8% 7,7% 48,3% 51,7% 1,0% 4,5%

http://www.val.se