Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Fisksätra Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fisksätra Ö 1563 23,9% 39,9% 20,5% 15,7% 10,0% 49,6% 50,4% 1,7% 6,2%
Summa 1563 23,9% 39,9% 20,5% 15,7% 10,0% 49,6% 50,4% 1,7% 6,2%

http://www.val.se