Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Fisksätra S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fisksätra S 1814 20,2% 30,1% 24,0% 25,6% 8,1% 50,1% 49,9% 2,1% 11,6%
Summa 1814 20,2% 30,1% 24,0% 25,6% 8,1% 50,1% 49,9% 2,1% 11,6%

http://www.val.se