Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skogsö, Baggensudden, Neglinge N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skogsö, Baggensudden, Neglinge N 1358 14,2% 31,4% 25,0% 29,4% 7,0% 48,1% 51,9% 0,9% 3,7%
Summa 1358 14,2% 31,4% 25,0% 29,4% 7,0% 48,1% 51,9% 0,9% 3,7%

http://www.val.se