Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Igelboda, Ljuskärrsberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Igelboda, Ljuskärrsberget 1425 14,2% 33,8% 24,8% 27,2% 7,0% 46,2% 53,8% 1,2% 2,1%
Summa 1425 14,2% 33,8% 24,8% 27,2% 7,0% 46,2% 53,8% 1,2% 2,1%

http://www.val.se