Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Neglinge S, Tattby, Igelbodaplatån

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Neglinge S, Tattby, Igelbodaplatån 1632 11,1% 24,9% 19,5% 44,5% 7,1% 45,5% 54,5% 1,4% 2,6%
Summa 1632 11,1% 24,9% 19,5% 44,5% 7,1% 45,5% 54,5% 1,4% 2,6%

http://www.val.se