Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rösunda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rösunda 1463 10,0% 28,9% 23,4% 37,7% 5,6% 47,6% 52,4% 0,8% 4,4%
Summa 1463 10,0% 28,9% 23,4% 37,7% 5,6% 47,6% 52,4% 0,8% 4,4%

http://www.val.se