Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lilla Björknäs, Björknäs N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lilla Björknäs, Björknäs N 1443 14,3% 45,0% 27,2% 13,5% 8,0% 49,6% 50,4% 1,1% 1,5%
Summa 1443 14,3% 45,0% 27,2% 13,5% 8,0% 49,6% 50,4% 1,1% 1,5%

http://www.val.se