Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tollare, Lännersta N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tollare, Lännersta N 1648 13,9% 52,9% 22,6% 10,6% 9,8% 51,2% 48,8% 1,5% 1,0%
Summa 1648 13,9% 52,9% 22,6% 10,6% 9,8% 51,2% 48,8% 1,5% 1,0%

http://www.val.se