Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lännersta S, Boo S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lännersta S, Boo S 1661 13,4% 48,3% 25,5% 12,8% 9,6% 51,4% 48,6% 1,0% 1,9%
Summa 1661 13,4% 48,3% 25,5% 12,8% 9,6% 51,4% 48,6% 1,0% 1,9%

http://www.val.se