Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Orminge S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Orminge S 1614 20,9% 30,9% 17,5% 30,8% 8,1% 46,0% 54,0% 1,2% 2,3%
Summa 1614 20,9% 30,9% 17,5% 30,8% 8,1% 46,0% 54,0% 1,2% 2,3%

http://www.val.se