Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Orminge N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Orminge N 1685 25,0% 35,0% 20,7% 19,3% 7,8% 45,9% 54,1% 0,8% 2,2%
Summa 1685 25,0% 35,0% 20,7% 19,3% 7,8% 45,9% 54,1% 0,8% 2,2%

http://www.val.se