Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Mensättra, Eriksvik, Gustavsvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Mensättra, Eriksvik, Gustavsvik 1659 13,4% 48,0% 25,1% 13,4% 8,6% 51,7% 48,3% 0,7% 1,0%
Summa 1659 13,4% 48,0% 25,1% 13,4% 8,6% 51,7% 48,3% 0,7% 1,0%

http://www.val.se