Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lilla Alby 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lilla Alby 1 1211 26,3% 39,6% 19,9% 14,1% 5,1% 50,1% 49,9% 0,6% 2,6%
Summa 1211 26,3% 39,6% 19,9% 14,1% 5,1% 50,1% 49,9% 0,6% 2,6%

http://www.val.se