Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lilla Alby 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lilla Alby 2 1512 19,2% 32,3% 24,1% 24,5% 4,5% 49,1% 50,9% 1,2% 1,4%
Summa 1512 19,2% 32,3% 24,1% 24,5% 4,5% 49,1% 50,9% 1,2% 1,4%

http://www.val.se