Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrala Sundbyberg 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrala Sundbyberg 2 1192 25,3% 34,0% 21,1% 19,7% 6,4% 49,2% 50,8% 0,7% 3,4%
Summa 1192 25,3% 34,0% 21,1% 19,7% 6,4% 49,2% 50,8% 0,7% 3,4%

http://www.val.se