Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrala Sundbyberg 6

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrala Sundbyberg 6 1347 26,9% 35,2% 20,8% 17,1% 4,8% 49,8% 50,2% 0,8% 2,9%
Summa 1347 26,9% 35,2% 20,8% 17,1% 4,8% 49,8% 50,2% 0,8% 2,9%

http://www.val.se