Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrala Sundbyberg 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrala Sundbyberg 3 1351 25,3% 38,0% 19,5% 17,2% 5,6% 49,9% 50,1% 1,6% 3,1%
Summa 1351 25,3% 38,0% 19,5% 17,2% 5,6% 49,9% 50,1% 1,6% 3,1%

http://www.val.se