Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrala Sundbyberg 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrala Sundbyberg 4 1570 27,4% 39,3% 19,9% 13,4% 5,4% 49,6% 50,4% 1,1% 2,4%
Summa 1570 27,4% 39,3% 19,9% 13,4% 5,4% 49,6% 50,4% 1,1% 2,4%

http://www.val.se