Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrala Sundbyberg 5

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrala Sundbyberg 5 1183 22,7% 39,5% 19,9% 18,0% 5,4% 49,6% 50,4% 0,6% 0,8%
Summa 1183 22,7% 39,5% 19,9% 18,0% 5,4% 49,6% 50,4% 0,6% 0,8%

http://www.val.se