Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tulemarken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tulemarken 1301 19,2% 43,7% 21,4% 15,6% 4,9% 47,3% 52,7% 0,7% 2,2%
Summa 1301 19,2% 43,7% 21,4% 15,6% 4,9% 47,3% 52,7% 0,7% 2,2%

http://www.val.se