Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Storskogen 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Storskogen 2 1105 13,8% 35,1% 25,2% 25,9% 4,3% 47,1% 52,9% 1,6% 2,2%
Summa 1105 13,8% 35,1% 25,2% 25,9% 4,3% 47,1% 52,9% 1,6% 2,2%

http://www.val.se