Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hallonbergen 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hallonbergen 2 950 21,1% 31,4% 19,4% 28,2% 7,7% 48,3% 51,7% 0,9% 3,8%
Summa 950 21,1% 31,4% 19,4% 28,2% 7,7% 48,3% 51,7% 0,9% 3,8%

http://www.val.se