Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Duvbo 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Duvbo 1 1228 18,1% 34,2% 22,9% 24,8% 7,7% 47,5% 52,5% 1,0% 2,0%
Summa 1228 18,1% 34,2% 22,9% 24,8% 7,7% 47,5% 52,5% 1,0% 2,0%

http://www.val.se